Talent automatisering Remote Systeembeheer Contract
Voor wie is zo’n remote systeembeheer van toepassing?

Bedrijven die aan de volgende criteria voldoen dienen dit zeer zeker in overweging te nemen:


Wat gebeurt er wanneer zo'n contract is afgesloten?

Door dit contract worden er diensten verleend die in 3 onderdelen kunnen worden samengevat nl.:


Regelmatige werkzaamheden.

Conditie server:
48 weken per jaar wordt er een logboek bijgehouden van de conditie van de server;
Is de opslagcapaciteit van de harddisk nog groot genoeg?
Is er een duidelijke groei in data te constateren? Zo ja, waar ligt dat dan aan?
Bij een plotselinge groei kan er sprake zijn van een virus.
Zijn er vaak stroomstoringen? Dit kan duiden op een kapotte of het ontbreken van een UPS-systeem. Het kan zijn dat er een nieuwe stroomgroep gemaakt dient te worden omdat bijvoorbeeld machines die veel stroom vragen zoals o.a. verf-schudmachines, wasmachines, draaitafels, op dezelfde stroomgroep opereren . Het kan ook dat deze apparaten door de buren worden gebruikt of omdat de stroomgoed waarop de server aangesloten staat gewoonweg niet goed is aangelegd.
Werkt de aangelegde harddisk-spiegeling naar behoren?

Back-up:
48 weken per jaar wordt de back-up nagekeken of deze met regelmaat gelukt is.
Na een storing of persoonlijke aanvraag wordt met behulp van een back-up, bestanden teruggezet.
Is de opslagcapaciteit van de back-up nog groot genoeg? Indien deze binnen de perken vergroot dient te worden dan gebeurd dit ook onder dit contract (alléén bij back-up via harddisks). Eventueel wordt een aanmaken van een archief geadviseerd.
Tevens wordt de back-up indeling op toepasbaarheid gecontroleerd en zo ook de indeling (hiërarchie) van de server schijven. Dit kan namelijk veranderen door middel van de aanschaf van een nieuw software pakket. Eventueel wordt dit schema aangepast. Daarna wordt deze voor de gehele week geprogrammeerd.

Netwerk:
48 weken per jaar wordt er gekeken naar de belasting van het netwerk. Het informatieverkeer kan te druk zijn door bijvoorbeeld spyware of doordat iemand teveel internet. Dit wordt dan ook uitgezocht en verholpen.

Niet-regelmatige werkzaamheden doch veel voorkomend.

Antivirus:
Er wordt na een virusbekendmaking of na een waarschuwing van de komst van een virus bij de eerst volgende remote systeembeheer, nagekeken of deze op het netwerk reeds aanwezig is. Is dit niet het geval dan wordt er alles aangedaan om dit te voorkomen. Dit gebeurt veelal met de fabrikant van het anti-virus software programma.

Storingen oplossen:
Bij storingen op locatie worden er geen voorrijkosten in rekening gebracht. Ook niet voor eventuele werkstations of notebooks. Soms wordt dit zelfs niet in rekening gebracht bij privé-computers.
Na een melding van een storing wordt er binnen 8 werkuren op de storing gereageerd. Of op locatie of via de telefoon, met behulp van e-mail, remote systeembeheerprogramma of een combinatie daarvan.

Bijkomende diensten:
Eventuele goodwill diensten (advies, reparatie, storingonderzoek) worden naar eigen beoordeling gratis vervuld.


Niet veel voorkomende werkzaamheden.

Schadebeperking als gevolg van een calamiteit:

Als gevolg van een calamiteit zoals inbraak (fysiek of d.m.v. een virus), vandalisme of stroomstoring de server nog wel intact is maar niet meer functioneert dan wordt deze binnen 48 uur weer operationeel gemaakt, mits er een back-up aanwezig is. Dit geldt niet voor werkstations, notebooks of privé computers.

Als gevolg van een calamiteit zoals inbraak (fysiek of d.m.v. een virus), vandalisme of stroomstoring de server niet intact is dan wordt er met behulp van een noodserver het netwerk binnen 48 uur weer operationeel gemaakt, mits er een back-up aanwezig is.

Als gevolg van een calamiteit zoals inbraak (fysiek of d.m.v. een virus), vandalisme of stroomstoring data van de server niet te lezen is dan wordt er getracht met behulp van speciale software deze data te herstellen.

- Een netwerk hebben waarin minimaal één fileserver, printserver(s) en een back-up systeem zijn geplaatst.
- Geen netwerkbeheerder (parttime of fulltime) in loondienst of via een ander contract hebben.
- De continuïteit van data verwerking van zeer groot belang vinden.
- Personeel hebben waarvan de kennis van automatisering niet hoger reikt dan bekende programma’s zoals word, excel,
  powerpoint, internet explorer.
- Personeel hebben die veel gebruik maakt van internet en e-mail faciliteiten.
- Na een computerstoring personeel heeft die niet meer verder kunnen werken  of geen andere werkzaamheden kunnen
  verrichten.
- Een snelle response (hulp) hoog achten.
- Geen of weinig discipline hebben in het nakijken van back-up systemen.
- Het prettig vinden dat er wordt meegedacht over het automatiseringsvraagstuk binnen hun organisatie.


- Regelmatige werkzaamheden
- Niet regelmatige werkzaamheden doch veel voorkomend
- Niet veel voorkomende werkzaamheden